Sunday, September 30, 2012

Muhje to lot ana tha magar awaz to dety..

Muhje to lot ana tha magar awaz to dety.. 
Na itni door jana tha magar awaz to dety..

Tumhe shayad khabar na thi mujhe tum jan se pyary ho.. 
Agrchay aazmana tha magar awaz to dety..